μια 25η Μαρτίου (Γιάννενα 1944)

Αντίγραφο από Bundesarchiv_Bild_101I-179-1575-15,_Ioannina,_Deportation_von_Juden

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *