μπροσούρα Ανδρικές Άμυνες

Γράφτηκε και κυκλοφόρησε το 2005 σε 500 αντίτυπα και σε άλλα τόσα το 2011. Το Σεπτέμβρη του 2018 έγινε η τελική επιμελημένη έκδοση σε 500 αντίτυπα, μαζί με το δεύτερο μέρος.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *